Current filters:


Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guristinoentçat laguntça handitacoa  : çointan aurkhitcen baitire igandetaco besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.1860Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire igandetaco besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.1862Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.-
Cristauaren escu-liburua : goizeco eta arratseco, confesatzeco eta comulgatzeco.. / Gregorio de Arruec aterea.1863Cristauaren escu-liburua : goizeco eta arratseco, confesatzeco eta comulgatzeco.. / Gregorio de Arruec aterea.Arrúe Rezola, Gregorio de, (1811-1891)
Novena de la singular imagen de Nuestra Señora de Izascun : venerada en su basílica en la N. y L. villa de Tolosa.. / dispone y publica en alabanza suya un devoto de la Santa imagen.1868Novena de la singular imagen de Nuestra Señora de Izascun : venerada en su basílica en la N. y L. villa de Tolosa.. / dispone y publica en alabanza suya un devoto de la Santa imagen.-
Jesus-en viotz Sagradua beti adoratzen egoteco modua, Jesus-en Compañiaco sacerdote batec erderaz ipiñia, eta Vergara-co Apaiz batec euscaldunen oneraco eusquerara itzulia.1868Jesus-en viotz Sagradua beti adoratzen egoteco modua, Jesus-en Compañiaco sacerdote batec erderaz ipiñia, eta Vergara-co Apaiz batec euscaldunen oneraco eusquerara itzulia.-
Terescharen zukaldea : Pachicu, Mañubel, Terescha, Dn. Pablo eta Josché Domingo alcarrequin berriquetan.1869Terescharen zukaldea : Pachicu, Mañubel, Terescha, Dn. Pablo eta Josché Domingo alcarrequin berriquetan.Bermingham, Joaquín, (1815-1875)
Bi ganbarac.1869Bi ganbarac.Bermingham, Joaquín, (1815-1875)
Ama Virginaren sortze chit garbi eta mancharen ispiric gabeco congregacioco nescachentzat : beren visitetaco escu librua.1869Ama Virginaren sortze chit garbi eta mancharen ispiric gabeco congregacioco nescachentzat : beren visitetaco escu librua.-
Jesucristoren evangelio sandua Juanec dacarran guisara / Joaquin Lizarragac euscaran itzulia itzes itz, daiquen diña, eguiaren amorez,ta Luis Luciano Bonaparte principeac arguitara emana.1868Jesucristoren evangelio sandua Juanec dacarran guisara / Joaquin Lizarragac euscaran itzulia itzes itz, daiquen diña, eguiaren amorez,ta Luis Luciano Bonaparte principeac arguitara emana.Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891), (editor literario); Lizarraga, Joaquin, (1748-1835), (traductor)
Biografía del ilustre conquistador de Filipinas, Miguel López de Legazpi : publicada en el periódico de San Sebastián El Guipuzcoano / por Nicolás de Soraluce.1863Biografía del ilustre conquistador de Filipinas, Miguel López de Legazpi : publicada en el periódico de San Sebastián El Guipuzcoano / por Nicolás de Soraluce.Soraluce Zubizarreta, Nicolás de, (1820-1884)
Results 41-50 of 246