Current filters:Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Fiestas euskaras en Marquina = Euscal parlanzu edo Piestac Marquiñan.1883Fiestas euskaras en Marquina = Euscal parlanzu edo Piestac Marquiñan.-
Ensayo de historia universal / por R. Machiandiarena.1883Ensayo de historia universal / por R. Machiandiarena.Machiandiarena, Rufino.
Sres. Párrocos de Guipúzcoa / [Francisco María de Gorostegui, Juan Esteban de Zelaya].1883Sres. Párrocos de Guipúzcoa / [Francisco María de Gorostegui, Juan Esteban de Zelaya].Gorostegui, Francisco María de.; Zelaya, Juan Esteban de, (coautor)
Gure aita San Franciscoren penitenciaco ordenaren cartacho eta erregla / Aita chit Santu Leon XIIIac zucendu eta emana.1883Gure aita San Franciscoren penitenciaco ordenaren cartacho eta erregla / Aita chit Santu Leon XIIIac zucendu eta emana.Orden Tercera Regular de San Francisco.; León XIII, Papa, (1810-1903), (otros); Iglesia Catolica. Papa (1878-1903 : León XIII), (otros)
Recherches historiques sur le Pays Basque / par l'abbe P. Haristoy.1883Recherches historiques sur le Pays Basque / par l'abbe P. Haristoy.Haristoy, Pierre.
Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante el primer período semestral del año económico de 1882 a 1883.1883Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante el primer período semestral del año económico de 1882 a 1883.Gipuzkoa. Diputación Provincial.
La lección de música : poema / por Nicanor Zuricalday.1883La lección de música : poema / por Nicanor Zuricalday.Zuricalday, Nicanor de.
Cristau eguiazcoaren jaquintasun andi, eta arrazoi-bide zucena ondo pensa ezazu, deritzayona eta salbatzeco modu erraz labur eta segurua dacarrena / Gregorio Arruec bere erritar maite euscaldunen amorez eta oyentzat era egoquian eusqueraz ipiñia.1883Cristau eguiazcoaren jaquintasun andi, eta arrazoi-bide zucena ondo pensa ezazu, deritzayona eta salbatzeco modu erraz labur eta segurua dacarrena / Gregorio Arruec bere erritar maite euscaldunen amorez eta oyentzat era egoquian eusqueraz ipiñia.Arrúe Rezola, Gregorio de, (1811-1891)
Loyola-co oroitza tsiki bat / J.I. Arana-coac = Un pequeño recuerdo de Loyola / por el P. J.I. de Arana.1883Loyola-co oroitza tsiki bat / J.I. Arana-coac = Un pequeño recuerdo de Loyola / por el P. J.I. de Arana.Arana, José Ignacio de, (1838-1896)
Diccionario basco-español, titulado euskeratik erderara biurtzeko itztegia / su autor, J. Francisco de Aizkibel.1883Diccionario basco-español, titulado euskeratik erderara biurtzeko itztegia / su autor, J. Francisco de Aizkibel.Aizkibel, José Francisco de, (1798-1864)
Results 11-20 of 40