Current filters:Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Asis-co loria edo Francisco Santu aundiyaren eta pobrien aita-lenaren bicitza / Beovide-co Crispinec izcribatua.1885Asis-co loria edo Francisco Santu aundiyaren eta pobrien aita-lenaren bicitza / Beovide-co Crispinec izcribatua.Beovide, Crispín, (1848-1891)
Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante el segundo período semestral del año económico de 1884 a 1885.1885Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante el segundo período semestral del año económico de 1884 a 1885.Gipuzkoa. Diputación Provincial.
Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.1885Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
Bravante-co Genovevaren bicitz arrigarri miragarria / Cristobal Schmid-ec eguiñ ; eta eusquerara itzulia Gregorio Arrue-c.1885Bravante-co Genovevaren bicitz arrigarri miragarria / Cristobal Schmid-ec eguiñ ; eta eusquerara itzulia Gregorio Arrue-c.Schmid, Christoph von, (1768-1854)
Sacramendu sainduaren liburua edo sacramendu sainduari et andredena Mariari bisitac / autora, San Ligorio.1885Sacramendu sainduaren liburua edo sacramendu sainduari et andredena Mariari bisitac / autora, San Ligorio.Alfonso María de Ligorio, Santo, (1696-1787)
Lazcauco plazan jocatu ciran bi partidu marzuaren 8an 1885 garren urtean / R.A.1885Lazcauco plazan jocatu ciran bi partidu marzuaren 8an 1885 garren urtean / R.A.Azcarate ta Otegui, Ramos, (1847-1904)
Biarritz illustré / Louis de Joantho ; 95 dessins de Paul Lafond.1885Biarritz illustré / Louis de Joantho ; 95 dessins de Paul Lafond.Joantho, Louis de.; Lafond, Paul, (ilustrador)
Le premier livre souletin / [Julien Vinson].1885Le premier livre souletin / [Julien Vinson].Vinson, Julien, (1843-1916)
Jesus aurraren bederatzi-urrena / Aita San Franciscoren seme Beovide-co aita Fr. Crispinec egiña.1885Jesus aurraren bederatzi-urrena / Aita San Franciscoren seme Beovide-co aita Fr. Crispinec egiña.Beovide, Crispín, (1848-1891)
Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac, lurrean ceruco bicitza eguiteco ispillu eder biciac : San Isidro Achurlari, ta bere emazte Santa Mariaren bicitza, birtuteac, eta milagroac.. / Jesus-en Compañiaco Agustin Cardaberaz-ec emanac.1885Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac, lurrean ceruco bicitza eguiteco ispillu eder biciac : San Isidro Achurlari, ta bere emazte Santa Mariaren bicitza, birtuteac, eta milagroac.. / Jesus-en Compañiaco Agustin Cardaberaz-ec emanac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Results 21-30 of 36