Current filters:Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Jesusen compañiaco A. Agustin Cardaberaz ec bere viotz guciarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.1801Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Jesusen compañiaco A. Agustin Cardaberaz ec bere viotz guciarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Escu-liburua ceñean dauden cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin / Aita Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.1877Escu-liburua ceñean dauden cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin / Aita Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Liburu ederra / Cardaveraz jesuistac egina ; Lapurdico escarara itzulia.1856Liburu ederra / Cardaveraz jesuistac egina ; Lapurdico escarara itzulia.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Duvoisin, Jean, (1810-1891), (traductor)
Ondo illtcen icasteco, eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen diztenac.1816Ondo illtcen icasteco, eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen diztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Escu liburua, ceinetan arquitzen dira cristau onaren eguneroco egercicioac... Aita Agustin Cardaberaz Jesuitaren obretatic aterea.1832Escu liburua, ceinetan arquitzen dira cristau onaren eguneroco egercicioac... Aita Agustin Cardaberaz Jesuitaren obretatic aterea.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaverazec, bere biotz guciarequin esqueiñtcen, eta consagratzen diena.1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaverazec, bere biotz guciarequin esqueiñtcen, eta consagratzen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Escu-liburua ceñean dauden cristauaren egunoroco egercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac ondorengo oracioaquin meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverasec animen oneraco ipiñia.1864Escu-liburua ceñean dauden cristauaren egunoroco egercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac ondorengo oracioaquin meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Ondo iltzen icasteco, eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai Jesusen Compañiaco Agustin Cardaverazec esqueintzen diztenak.1851Ondo iltzen icasteco, eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai Jesusen Compañiaco Agustin Cardaverazec esqueintzen diztenak.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberazec, bere biotz guciarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.1816Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberazec, bere biotz guciarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Escu-liburua ceñean dauden cristauaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverazec animen oneraco ipiñia.1855Escu-liburua ceñean dauden cristauaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverazec animen oneraco ipiñia.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Results 1-10 of 25