Current filters:
Add filters:
  • previous
  • 1
  • next
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Cristinaubaren jaquimbidea Aita Astetec erderaz egiña : ceñetan aguertu ta adierazoten dirian itaune ta eranzutetan gueure fedeco gauzaric biarrenac / ipini eban Bizcaico euzqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco Curiac.1894Cristinaubaren jaquimbidea Aita Astetec erderaz egiña : ceñetan aguertu ta adierazoten dirian itaune ta eranzutetan gueure fedeco gauzaric biarrenac / ipini eban Bizcaico euzqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco Curiac.Astete, Gaspar, (1537-1601); Moguel Urquiza, Juan Antonio, (1745-1804), (traductor)
Doctrina cristiana / Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta Erretore Hernialdecoac...eta añaditu cion Encarnacioco eta Eucaristiaco misterioen esplicacioa, baita ere confesio onaren condicioac..1892Doctrina cristiana / Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta Erretore Hernialdecoac...eta añaditu cion Encarnacioco eta Eucaristiaco misterioen esplicacioa, baita ere confesio onaren condicioac..Astete, Gaspar, (1537-1601); Irazusta, Juan de, (traductor)
Cristau-doctrina / Gaspar Astetec erderaz escribitua ; eta orai escuaraz publicatzen duena cembait gauza aumentaturik Baztango Valleco Parroco batec, cristau fielen instruccionearen deseyuz.1895Cristau-doctrina / Gaspar Astetec erderaz escribitua ; eta orai escuaraz publicatzen duena cembait gauza aumentaturik Baztango Valleco Parroco batec, cristau fielen instruccionearen deseyuz.Astete, Gaspar, (1537-1601)
Cristiñau doctriñea, bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean iminten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.1893Cristiñau doctriñea, bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean iminten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Astete, Gaspar, (1537-1601)
Aita Gaspar Astete-en cristiñau doctrinia / Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz arguitara urteu[sic] ebana.1894Aita Gaspar Astete-en cristiñau doctrinia / Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz arguitara urteu[sic] ebana.Astete, Gaspar, (1537-1601); Menéndez de Luarca, Gabriel, (otros)
Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburracaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchtic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean iminten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.1893Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburracaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchtic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean iminten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Astete, Gaspar, (1537-1601)
Kristiñaubaren jakiñbidia Aita Astetek erderaz egiña : zeñetan agertu ta adierazoten dirian itaune ta eranzueretetan geure pedeco gauzaric biarrenak / ipini eban Bizcaiko euzkeran J. Antonio Mogel ta Urkiza Markiñako Kuriak ; artiskiñdea zusenduta argitaratuten dau Bizkaiko elexgizon batek.1897Kristiñaubaren jakiñbidia Aita Astetek erderaz egiña : zeñetan agertu ta adierazoten dirian itaune ta eranzueretetan geure pedeco gauzaric biarrenak / ipini eban Bizcaiko euzkeran J. Antonio Mogel ta Urkiza Markiñako Kuriak ; artiskiñdea zusenduta argitaratuten dau Bizkaiko elexgizon batek.Astete, Gaspar, (1537-1601); Moguel Urquiza, Juan Antonio, (1745-1804), (traductor)
Results 1-7 of 7