Current filters:
Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Andre-dena Mariaren ilhabethea edo maihatza Jaincoaren amaren loriacotz conxecratua : ilhabethearen egun bakhotcheco meditazionearekin, eta othoitz eta exemplu edificagarriekin.1855Andre-dena Mariaren ilhabethea edo maihatza Jaincoaren amaren loriacotz conxecratua : ilhabethearen egun bakhotcheco meditazionearekin, eta othoitz eta exemplu edificagarriekin.-
Iesu-Christo gure Iaunaren Testament Berria lehenago I.N. Haraneder Done Ioane Lohitsuco Jaun aphez batec escuararat itçulia, orai, artha bereci batequin, garbiguiago, lehembicico aldicotçat aguer-aracia, laphurtar bi iaun aphecec.1855Iesu-Christo gure Iaunaren Testament Berria lehenago I.N. Haraneder Done Ioane Lohitsuco Jaun aphez batec escuararat itçulia, orai, artha bereci batequin, garbiguiago, lehembicico aldicotçat aguer-aracia, laphurtar bi iaun aphecec.Haraneder, Joannes de, (traductor)
Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaverazec, bere biotz guciarequin esqueiñtcen, eta consagratzen diena.1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaverazec, bere biotz guciarequin esqueiñtcen, eta consagratzen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Glorias babazorras escritas en verso / por Peruchico.1855Glorias babazorras escritas en verso / por Peruchico.Albéniz, Angel.
Los Forbantes o Piratas de las Antillas : novela histórica / escrita en francés por Paul Duplessis ; traducida al castellano por U.M.1855Los Forbantes o Piratas de las Antillas : novela histórica / escrita en francés por Paul Duplessis ; traducida al castellano por U.M.Duplessis, Paul.
Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres depuis I jusqu'à 108,000, les logarithmes des sinus et tangentes.. / par François Callet.1855Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres depuis I jusqu'à 108,000, les logarithmes des sinus et tangentes.. / par François Callet.Callet, François.
Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña procurador de la unión de Arguisano en las Juntas Generales de Hernani / por Ascensio Ignacio Altuna.1855Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña procurador de la unión de Arguisano en las Juntas Generales de Hernani / por Ascensio Ignacio Altuna.Altuna, Asensio Ignacio.
Cantica izpiritualac : lehen eçagutuei hainitzac iratchitkiac, artha eta ohartzapenekin cantatuz, Yaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitzapenean haguitz lagunduco gaituztenac.1855Cantica izpiritualac : lehen eçagutuei hainitzac iratchitkiac, artha eta ohartzapenekin cantatuz, Yaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitzapenean haguitz lagunduco gaituztenac.-
Testamentu Zarreco eta Berrico condaira edo Munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri / Escritura Santatic atera, eta euscaraz ipiñi dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Zaldivia-co Beneficiaduac.1855Testamentu Zarreco eta Berrico condaira edo Munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri / Escritura Santatic atera, eta euscaraz ipiñi dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Zaldivia-co Beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio, (1806-1855)
Escu-liburua ceñean dauden cristauaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverazec animen oneraco ipiñia.1855Escu-liburua ceñean dauden cristauaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaverazec animen oneraco ipiñia.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Results 1-10 of 17