Current filters:Add filters:
  • previous
  • 1
  • next
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac : cura jaun ta eskola maisu celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen ta dedicatcen dieztenac.1761Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac : cura jaun ta eskola maisu celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen ta dedicatcen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberaz-ec, bere biotz guztiarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.1766Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberaz-ec, bere biotz guztiarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Justuen ispillu arguia, santuen erretrato bicia, santucho gazte biren, S. Luis eta S. Estanislaoren miragarrizco bicitzaren berrion laburrac eta santucho gozo bien bederatziurrenac,.. / Agustin Cardaberazec ematen dituenac.1764Justuen ispillu arguia, santuen erretrato bicia, santucho gazte biren, S. Luis eta S. Estanislaoren miragarrizco bicitzaren berrion laburrac eta santucho gozo bien bederatziurrenac,.. / Agustin Cardaberazec ematen dituenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria ta Joseren devociñoco libruchoric atararico devociño batzuc / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec Bizcaico Cristiñau devotoai euren arimen oneraco ofrecietan deutsenac.1764Jesus, Maria ta Joseren devociñoco libruchoric atararico devociño batzuc / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec Bizcaico Cristiñau devotoai euren arimen oneraco ofrecietan deutsenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen laugarren partea / Agustin Cardaberazec animen oneraco emana. - Mikrofitxa bidezko kontsulta.1765Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen laugarren partea / Agustin Cardaberazec animen oneraco emana. - Mikrofitxa bidezko kontsulta.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Aita S. Ignacio Loyolacoaren egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro ta confessoren Jaun celosoai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaveraz-ec esquentzen ta dedicatzen dieztenac.1760Aita S. Ignacio Loyolacoaren egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro ta confessoren Jaun celosoai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaveraz-ec esquentzen ta dedicatzen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Results 1-6 of 6