Current filters:
Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Uscaldunaren guthunac.1885Uscaldunaren guthunac.Inchauspe, Emmanuel Theodore, (1815-1902)
Debociozco bicitzaraco sarrera San Francisco Salescoac aterea zuanetic aita Fray José Cruz Echeberriac, Zarauzco misioneruac eusqueraz jarria, eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua.1885Debociozco bicitzaraco sarrera San Francisco Salescoac aterea zuanetic aita Fray José Cruz Echeberriac, Zarauzco misioneruac eusqueraz jarria, eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua.Francisco de Sales, Santo.; Echeverría, José Cruz de, (1773-1853), (traductor)
Recuerdos / José María de Lizana.1885Recuerdos / José María de Lizana.Lizana y de la Hormaza, José María, Marqués de Casa-Torre.
Mayatz-illeraco berba-aldijac / Juan Jose Moguel jaunac bere azquen urteetan itzcribatubac.1885Mayatz-illeraco berba-aldijac / Juan Jose Moguel jaunac bere azquen urteetan itzcribatubac.Moguel Elguezábal, Juan José de, (1781-1849)
Apuntes acerca del cólera morbo asiático que se ha manifestado en Guipúzcoa en el verano y otoño del año 1855 / ordenadas por Juan Antonio Monedero.1885Apuntes acerca del cólera morbo asiático que se ha manifestado en Guipúzcoa en el verano y otoño del año 1855 / ordenadas por Juan Antonio Monedero.Monedero, Juan Antonio.
Reglamento para la imposición y cobranza de la comtribución [sic] industrial.1885Reglamento para la imposición y cobranza de la comtribución [sic] industrial.Gipuzkoa. Diputación Provincial.
Ama Birgiña Guadalupe-koaren bederatzi-urrena : zeñaren imagiña agertu zitaien bi artzai gazteri, uri noble, leyal, errutsu eta beti piel dan onen ipar aldera dagoan Jaizkibelgo mendian / beraren deboto batek euskaraz jarria.1885Ama Birgiña Guadalupe-koaren bederatzi-urrena : zeñaren imagiña agertu zitaien bi artzai gazteri, uri noble, leyal, errutsu eta beti piel dan onen ipar aldera dagoan Jaizkibelgo mendian / beraren deboto batek euskaraz jarria.-
Etymologies euskariennes / De Charencey.1885Etymologies euskariennes / De Charencey.Charencey, Charles Felix Hyacinthe Gouhier, Comte de, (1832-1916)
Panegírico del gran doctor de la Iglesia S. Agustín predicado por el P. Manuel de Larramendi de la Compañía de Jesús = Eleizaco eracasle aundi S. Agustiñ-en doanditza Jesus-en Lagundico A. Manuel Larramendi-c erausiya : (1738-1760)1885Panegírico del gran doctor de la Iglesia S. Agustín predicado por el P. Manuel de Larramendi de la Compañía de Jesús = Eleizaco eracasle aundi S. Agustiñ-en doanditza Jesus-en Lagundico A. Manuel Larramendi-c erausiya : (1738-1760)Larramendi, Manuel de, (1690-1766)
Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.1885Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
Results 1-10 of 36